Serbian English Russian
VTEM skitter

Kvalitet

Pružamo vam vrhunski kvalitet usluge po povoljnim cenama!
VTEM skitter

Najbolja solucija

Mi uvek koristimo nove i sertifikovane kamione za prevoz vašeg tereta
VTEM skitter

Transport

Transportujte lako vaš teret na bilo kojoj tački sveta

image 27d02f09ca3b32a9a3832537d91d379da6060f0771e6e61c475c110d6f16c21c V
Kontejneri su pokretna transportna oprema koji treba zadovoljiti sledeće uslove:

1. potpuno ili delomično zatvoreni tako da čine prostor namenjen za smeštaj robe s najmanje jednim vratima,

2. konstruisani tako da se brzo, sigurno i jednostavno pune i prazne, utovaraju i istovaraju,

3. izrađeni od postojanog materijala i dovoljno čvrsti,

4. otporni na vremenske prilike i prikladni za višekratnu upotrebu,

5. da ima sve neophodne elemente koji obezbeđuju brz i racionalan utovar, istovar i pretovar u realizaciji transportnih lanaca,

6. da omogući tehničko-tehnološku integraciju prevoznih sredstava različitih vidova transporta bez intervencija na teretu.

Efekti koji se postižu primenom kontejnerskog transporta:

 • Bolja iskorišćenost prostora
 • Višestruko ubrzanje pretovarnihoperacija,
 • Smanjenje troškova pretovara po jedinici pretovarnog rada,
 • Povećanje brzine dopreme robe,
 • Univerzalna primena kontejnera,
 • Mogućnost horizontalnog i vertikalnog zahvatanja,
 • Uprošćavanje i ubrzavanje carinskih procedura,
 • Smanjenje rasturanja i mogućnosti gubitka robe
 • Dobra zaštita od krađe, klimatskih i atmosferskih uticaja i oštećenja,
 • Mogućnost povezivanja svih karika transportnih lanaca i svih vidova transporta,
 • Ušteda u troškovima skladištenja.

image ce12e23f558c91be3d87f9e4a874653839984a2cf62b4d0d75e3832f1c5d1754 V
Kontejner ne sme
da bude izvan gabarita vozila. Da bi prevoz bio bezbedan kontejner mora biti oslonjen i pričvršćenna drumsko vozilo preko svoje četiri donje nauglice. Najčešće se koristi metoda pričvršćavanja pomoću obrtnih čepova, koji mogu biti fiksni ili sa uvlačenjem, a u nekim slučajevima podesivi po visini.

Dugogodišnja saradnja sa brojnim lukama omogućila nam je da Vam ponudimo uslugu kontejnerskog trasnporta.Sa ponosom ističemo saradnju sa svim većim lukama u Evropi – Beograd, Koper, Rijeka, Bar, Burgas, Varna, Konstanca, Hamburg, Roterdam, Antverpen i itd. Vršimo usluge prevoza kontejnera, od onih najmanjih do pošiljaka za koje je potrebno nekoliko velikih vozila na istom mestu u istom danu. Posedujemo prikolice sa ADR sertifikatima za prevoz kontejnera (sertifikat za prevoz kontejnera sa opasnim materijama).